امروزه خصوصا در شهر های بزرگ و پر جمعیت، مشکل جای پارک در بخش های اداری و تجاری به یکی از مشکلات رایج تبدیل شده است. همچنین در بسیاری مجتمع های مسکونی، میهمانان به دنبال جای پارک، اشتباها از محل ویژه ساکنین استفاده می کنند. شاید شما هم حداقل یکبار با مسئله جای پارک و اشغال آن مواجه بوده اید. برای حل این مشکل تولید کننده داخلی به نام “مهر تجهیز” اختراعی را ثبت و تولید نموده که به این مسئله پایان می دهد. پارک لاکر برای حفظ جای پارک اختصاصی شما!

نمایش یک نتیجه