پارک لاک قفل پارک یا محافظ پارک، از پارکینگ شما در مقابل استفاده افراد غیر مجاز محافظت می کند. با این وسیله میتوانید با کمترین هزینه، از هرگونه درگیری و اختلاف بر سر جای پارک جلوگیری کنید.

هیچ چیز آزار دهنده تر از این نیست که میخواهید ماشینتان را پارک کنید و میبینید دیگران قبلا آنجا پارک کرده اند. گاهی اوقات دیگران از روی عمد یا نا آگاهی، از محل پارک اتومبیل شما استفاده می کنند و موقعی که شما می رسید، جای پارکتان پُر است. برای جلوگیری از چنین حالتی، میتوانید محل پارک اتومبیل را با یک پارک لاک قفل کنید تا فقط کسانی که کلید دارند بتوانند وارد شوند، درست مثل منزل تان!

پارک بند مهر تجهیز هم هشدار دهنده و پیش گیرنده است و هم یک مانع واقعی برای پارک اتومبیل ناشناس. با یک کلید، مثل کلید منزل باز و بسته می شود و وقتی شما یا هر شخص دیگر که کلید دارید به محل برسید، طی چند ثانیه میتوانید قفل را باز و اتومبیل تان را پارک کنید.

نمایش یک نتیجه