پارک بند قفل پارک یا محافظ پارک، از پارکینگ شما در مقابل استفاده افراد غیر مجاز محافظت می کند و بدین ترتیب از اتلاف وقت یا درگیری های رایج درباره جای پارک جلوگیری می شود.

هیچ چیز آزار دهنده تر از این نیست که میخواهید ماشینتان را پارک کنید و میبینید کسی قبلا آنجا پارک کرده. گاهی اوقات دیگران از روی عمد یا نا آگاهی، از محل پارک اتومبیل شما استفاده می کنند و موقعی که شما مراجعه می کنید، جای پارکتان پُر است. برای جلوگیری از چنین حالتی، میتوانید محل پارک اتومبیل را با یک وسیله ی ساده قفل کنید.

پارک بند مهر تجهیز هم هشدار دهنده و پیش گیرنده است و هم یک مانع واقعی برای پارک اتومبیل ناشناس. با یک کلید، مثل کلید منزل باز و بسته می شود و وقتی شما یا هر شخص دیگر که کلید دارید به محل برسید، طی چند ثانیه میتوانید قفل را باز و اتومبیل تان را پارک کنید.

نمایش یک نتیجه