پورتابل و قابل حمل بودن میز یک مزیت اساسی به حساب می آید. میز پورتابل را میتوانید در مکان های بیشتری استفاده کنید یا حتی در سفر نیز همراه خود ببرید. میز پورتابل، سبک و تاشو است و نسبت به میزهای معمولی کاربرد بیشتری دارد.

مشاهده همه 8 نتیجه