پرتابل و قابل حمل بودن میز یک مزیت اساسی به حساب می آید. میز پرتابل را میتوانید در مکان های بیشتری استفاده کنید یا حتی در سفر نیز همراه خود ببرید. میز پرتابل، سبک و تاشو است و نسبت به میزهای معمولی کاربرد بیشتری دارد.

Showing all 2 results