میز پایه کوتاه یا میز نشسته به میزی گفته می شود که بدون صندلی قابل استفاده است. از میز نشسته در حالت دراز کش روی زمین، تخت یا مبل نیز میتوانید استفاده کنید. هنگام استفاده از میز پایه کوتاه، میتوان به حالت چهارزانو نشست بطوریکه پاها زیر میز یا پشت میز قرار گیرد. در حالتی که پاها زیر میز باشد، تسلط بیشتری خواهید داشت. همچنین اگر در پشت تان تکیه گاهی دارید میتوانید پاهایتان را زیر میز دراز کنید و در حالت لم داده یا دراز کش از میز استفاده نمایید. در هر صورت میتوانید با شیبدار کردن رویه ی میز، از خم شدن بیش از حد و فشار به ستون فقرات جلوگیری نمایید.

Showing all 17 results

تو واتساپ ازم بپرس
نیاز به کمک دارید؟
سلام👋
اگر سوالی داری تو واتساپ پیام بده
یا وارد سایت شو و از پنل کاربری تیکت بفرست