کار با منسوجات یک هنر ظریف و دقیق است. اصولا برای اینکه هنرمند بتواند بهترین نتیجه را حاصل کند، باید در شرایط ایده آل قرار داشته و لوازم مناسبی در اختیار داشته باشد. یکی از مهمترین لوازم، میز خیاطی است. بسیاری از خیاطان و دوزندگان در حالت نشسته کار می کنند. زاویه مناسب میز و استحکام و عدم لرزش آن حین تکیه کردن به میز بسیار اهمیت دارد و در خروجی کار هنرمند بیش از آنچه فکرش را بکنید تاثیرگذار است. میزهای مهرتجهیز با شاسی فولادی مقاوم کاملا بدون لرزش بوده و 80 کیلوگرم بار را به راحتی تحمل می کنند. همچنین زاویه میز تا حداکثر 35 درجه قابل تنظیم است. بنابراین میتوانید به راحتی برای خیاطی و دوزندگی از آن استفاده نمایید.

مشاهده همه 4 نتیجه