میز در ابعاد مختلفی ساخته می شود. میز های بزرگ مهر تجهیز برای افراد بزرگسال طراحی و ساخته شده ولی تمام افراد با توجه به مورد استفاده شان میتوانند از آن استفاده کنند.

هیچ محصولی یافت نشد.