جنس میز و صندلی در مقاومت و وزن آن بسیار تاثیرگذار است. با انتخاب یک صندلی پلیمری، هم از مقاومت آن مطمئن باشید و هم وزن اضافی حمل نکنید.

هیچ محصولی یافت نشد.