بالش یا به طور دقیق تر بالشت، نزدیک ترین بخش اتاق خواب به شما است! بنابراین جنس، اندازه، میزان انعطاف، وزن و دیگر ویژگی های آن باید کاملا مطابق با خواسته شما و استاندارد های سرویس خواب انتخاب شود.

اندازه بالشت

سایز بالشت باید متناسب با عادت خواب هر فرد و همچنین جثه ی شخص انتخاب شود. در خرید یک بالش مناسب باید عرض شانه مد نظر قرار گیرد چرا که بسیاری افراد عادت دارند به پهلو بخوابند. اگر به پشت میخوابید، نرمی و پنهای مورد نیاز را در نظر بگیرید.

حساسیت!

حساسیت بیش از حد به وسایل خواب، خود باعث بر هم خوردن خواب می شود پس سخت نگیرید! البته منظور من حساسیت پوستی نبود، اما در کل، حواستان به جنس و کیفیت وسایل خوابتان باشد تا دچار حساسیت های پوستی هم نشوید.

نمایش دادن همه 1 نتیجه